Psykoterapia

Psykoterapia on keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuva hoitomuoto, jolla pyritään lievittämään tai poistamaan psyykkistä kärsimystä. Terapiaan hakeudutaan yleensä vaikeiden elämänkokemusten, ahdistuksen, masennuksen, pelkojen, surun, ihmissuhdeongelmien ja äkillisten kriisien vuoksi. Psykoterapiaa antavat siihen varta vasten koulutetut terapeutit. Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike, jota voivat käyttää vain Valviran (sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto) hyväksymät psykoterapeutin koulutuksen suorittaneet henkilöt.