Kasvatustukea vanhemmille

Kasvatustukea voi tarvita silloin, kun vanhemmuteen liittyy haasteita ja ristiriitoja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi, kun kasvatus tuntuu vaikealta, vanhemmuuteen tarvitaan lisää voimavaroja, vanhemmilla on keskinäisiä vaikeuksia, kodin ilmapiiri on jännittynyt, lasten tapaamisissa on ongelmia tai uusperheen arki on kuormittavaa.